OFERTA
Naszą pasją jest tworzenie zasobów multimedialnych takich jak ilustracje, animacje czy ćwiczenia interktywne. Uwielbiamy projektowanie postaci i ożywianie ich w wykreowanych światach. Fascynuje nas budowanie gier i aplikacji, od momentu pierwszych koncepcji rysowanych na kartce, po końcowy produkt. Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, pracowaliśmy już również przy projektach unijnych. Zapewniamy pełną obsługę projektów w językach polskim i angielskim.
OFFERING
Our passion is to create multimedia assets such as illustrations, animations and interactive activities. We love designing characters and bringing them to live in created worlds. We are fascinated with developing games and apps, from the very first hand drawn concepts, all the way through to the final product. We have many years of experience in delivering educational projects in cooperation with Clients of global range. We provide complete project service in polish and english.
ILUSTRACJE
ILLUSTRATIONS
materiały edukacyjne i gry dla www.eprzedszkolaki.pl
educational materials and games for www.eprzedszkolaki.pl
ilustracje i animacje do przygotowywanej gry
illustrations and animations for game in development
seria animacji i ilustracji dla przedszkolaków
series of animations and illustrations for preschoolers
seria animacji i ilustracji do nauki angielskiego
series of animations and illustrations for learning english
seria animacji do terapii dysgrafii
series of animations for dysgraphia therapy
seria animacji i ilustracji do nauki angielskiego
series of animations and illustrations for learning english
seria animacji i ilustracji do nauki matematyki
series of animations and illustrations for learning math
seria animacji i ilustracji dla logopedii
series of animations and illustrations for speech therapy
ANIMACJE
ANIMATIONS
seria animacji i ilustracji do kursu edukacyjnego
series of animations and illustrations for educational course
animacja promo kursu edukacyjnego
promo animation of educational course
seria animacji i ilustracji do kursu języka angielskiego
series of animations and illustrations for english language course
seria animacji i ilustracji do nauki matematyki
series of animations and illustrations for learning math
seria animacji i ilustracji do kursu języka angielskiego
series of animations and illustrations for english language course
seria animacji i ilustracji do nauki matematyki
series of animations and illustrations for learning math
seria animacji i ilustracji do kursu języka angielskiego
series of animations and illustrations for english language course
seria animacji do nauki podstaw programowania
series of animations for learning basic programming
seria animacji i ilustracji dla dzieci
series of animations and illustrations for children
seria animacji i ilustracji do nauki matematyki
series of animations and illustrations for learning math
seria animacji i ilustracji do nauki biologii
series of animations and illustrations for learning biology
seria animacji i ilustracji do nauki biologii
series of animations and illustrations for learning biology
GRY
GAMES
edukacyjna gra dla serwisu gry.pl
educational game for gry.pl website
gra farmerska dla serwisu farmer-games.com
farming game for farmer-games.com website
gra - halloweenowa ubieranka Mrocznego Żniwiarza
halloween dressup game for the Dark Reaper
gra - ubieranka dla stylowych wojowników
dressup game for stylish warriors
gra strategiczna
strategy game
gra - obsługa klientów w budce z lodami
game - serving icecream booth clients
gra zręcznościowa
arcade game
gra zręcznościowa
arcade game
strzelanka, w której to myśliwi stają się celem
shooter game, with hunters being the target
gra karciana
card game
gra edukacyjna na urządzenia mobilne
educational game for mobile devices
gra logiczna dla serwisu wowin.com
logical game for wowin.com website
gra zręcznościowa dla serwisu wowin.com
arcade game for wowin.com website
przestrzenny mahjong dla serwisu wowin.com
dimensions mahjong for wowin.com website
gra karciana dla serwisu wowin.com
card game for wowin.com website
gra karciana dla serwisu wowin.com
card game for wowin.com website
gra karciana dla serwisu wowin.com
card game for wowin.com website
gra dla Media SKOK
game for Media SKOK
gra dla Media SKOK
game for Media SKOK
gra shooter zombie
zombie shooter game
klasyczna zręcznościówka
classical arcade game
aplikacja multimedialna do zajęć muzycznych
multimedia application for musical lessons
nasza autorska strona z dziesiątkami edukacyjnych gier dla dzieci
our original website with dozens of educational games for kids
gra edukacyjna
educational game
KOMPETENCJE
QUALIFICATIONS
Jako niezależne studio zajmujemy się tworzeniem mutimediów od ponad 10 lat, wcześniej zdobywając doświadczenie w dużych korporacjach. Dla naszych Klientów zrealizowaliśmy już do tej pory kilka tysięcy zasobów, w różnych technologiach i stylistykach, za każdym razem elastycznie dopasowując się do indywidualnych potrzeb każdego projektu. Uwielbiamy wyzwania! W każdy projekt wkładamy serce, dbając aby był szczegółowo dopracowany i dostarczony na czas.
As an independent studio we've been creating multimedia for over 10 years already, and gaining experience in big corporations before that. For our Clients we have already delivered several thousand assets, in different technologies and art styles, each time flexibly adapting to individual needs of every project. We love challenges! We put our hearts into every project, making sure all details are properly polished up and delivered on time.

Podczas realizacji każdorazowo koncentrujemy się na potrzebach Klienta, dlatego dużą wagę przykładamy do doboru odpowiedniej dla danego projektu technologii. Po stronie serwera stawiamy najczęściej na PHP i bazy MySQL, część projektów opierając na Laravelu, ale równie chętnie pisząc od zera, bez pomocy frameworków. Ilustracje i animacje tworzymy głównie wektorowo, dlatego od początku naszym podstawowym narzędziem był i jest pakiet Adobe wraz z językami ActionScript 2 i 3. Gry i aplikacje przeglądarkowe to przede wszystkim html5, css i javascript, w zależności od potrzeb wspierane przez różne frameworki i biblioteki.

While working on every project, we always focus on Client's needs, which is why we put much effort into picking proper technology. On server side, we usually use PHP with MySQL databases, delivering some projects with Laravel, but also gladly writing from scratch without any frameworks. Most of illustrations and animations we create are vector, so our basic tool has always been and still is Adobe suite, along with ActionScript 2 and 3 languages. Browser games and apps are mainly developed with html5, css and javascript, supported by various frameworks and libraries.
ZESPÓŁ
TEAM
Stanowimy zgraną grupę głęboko angażujących się w swoją pracę pasjonatów, w skład której wchodzą kreatywni ilustratorzy, animatorzy, programiści i dźwiękowcy. Współpracujemy również z profesjonalnymi scenarzystami i pedagogami, dbającymi o poprawność merytoryczną realizowanych projektów. Jeśli szukasz profesjonalnego zespołu, właśnie go znalazłeś!
We are a group of passionates deeply commited to their work, containing of creative illustrators, animators, programmers and sound technicians. We colaborate with professional scriptwriters and teachers, overwatching substantive preparation of delivered projects. If you're looking for a professional team, you just found it!
W 2014 nasza strona z grami otrzymała pierwszą nagrodę
w europejskim konkursie na najlepsze treści dla dzieci
In 2014 our website with games for kids has been awarded with 1st prize in european contest for best kids content
Wsród naszych dotychczasowych Klientów znaleźli się między innymi:
 • Young Digital Planet
 • Learnetic
 • Operon
 • Polski Związek Łowiecki
 • Hotel Rezydent
 • Agencja Fenomem
 • Crocolabel
 • Stowarzyszenie Arteria
 • Wydawnictwo FOREST
 • Yellow Group
 • AssisTech
 • Pracownia Animacji Esy-Floresy
 • Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
 • Media SKOK
Among our previous Clients are:
 • Young Digital Planet
 • Learnetic
 • Operon
 • Polski Związek Łowiecki
 • Hotel Rezydent
 • Agencja Fenomem
 • Crocolabel
 • Stowarzyszenie Arteria
 • Wydawnictwo FOREST
 • Yellow Group
 • AssisTech
 • Pracownia Animacji Esy-Floresy
 • Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
 • Media SKOK
KONTAKT
Jeśli zainteresowało Cię to co robimy, chcesz nawiązać współpracę lub masz jakieś pytania,
serdecznie zapraszamy do kontaktu:
CONTACT
If you're interested in what we do, wish to start cooperation or in case of any questions,
we encourage you to contact us:
marketing@robimygry.pl
+48 793-202-127
Copyright © 2017 ROBIMYGRY.PL GAME STUDIO